Co to jest IPSC?

IPSC to akronim od nazwy International Practical Shooting Confederation, czyli Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego. W Polsce przyjęło się używać tego akronimu jako nazwy sportu – strzelectwa praktycznego opartego na przepisach tej federacji.

IPSC to z pewnością najbardziej dynamiczna wersja strzelań praktycznych – tutaj liczy się celność oraz czas przebiegu. Zawody składają się z kilku do kilkunastu torów o różnej długości. Co do zasady dzielimy je na tory krótkie (około 12 strzałów ocenianych), średnie (24 strzały oceniane) i długie (32 strzały). Łączny wynik z wszystkich torów daje rezultat końcowy.

IPSC to jednak znacznie więcej niż tylko szybkie i celne strzelanie. W tym sporcie równie ważne są takie aspekty, jak:

  1. wytrzymałość na stres startowy – każdy tor można wykonać tylko jeden raz,
  2. strategiczne myślenie – tory nigdy się nie powtarzają, a zawodnicy mogą w zasadzie w dowolny sposób ustalić kolejność ostrzeliwania poszczególnych celów, więc warto umiejętnie taki przebieg rozplanować, ma się na to zwykle od 3 do 5 minut podczas zapoznania z torem,
  3. umiejętność wizualizowania przebiegu – jest to de facto programowanie głowy do wykonania przebiegu na poziomie podświadomym / automatycznym, dzięki czemu przebieg może być wykonany maksymalnie szybko.

Sekcja IPSC w klubie Jaszczur

W naszym klubie powstała sekcja prowadzona przez naszego klubowicza, Reprezentanta Polski IPSC – Nikodema Wysockiego. Zajęcia sekcji mają na celu przygotowanie osób z pozwoleniem na broń oraz własnym sprzętem do bezpiecznego i swobodnego udziału w zawodach IPSC i są ustalone w formie kursu (4 spotkania).

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu na naszej osi klubowej i są odpłatne. Koszt to 50 zł/spotkanie, czyli 200 zł/kurs, które należy uiścić na konto klubowe w formie darowizny na działalność statutową.

Co jest potrzebne, aby zacząć w IPSC?

Wbrew obiegowej opinii, IPSC nie jest sportem, który ma wysoką barierę wejścia. Do startu potrzebny jest sprawny pistolet centralnego zapłony w kalibrze 9×19 mm PARA, ewentualnie w .40 S&W, minimum 3 magazynki, pas, kabura i ładownice oraz okulary balistyczne i ochronniki słuchu. Temat sprzętu jest też szczegółowo omawiany w trakcie spotkania dla zainteresowanych, które poprzedza start kursu. Informacja o kolejnym spotkaniu zostanie rozesłana w formie maila do wszystkich klubowiczów.

W tym krótkim filmie dowiesz się, co to jest IPSC, jak wyglądają tory na zawodach strzelectwa dynamicznego / praktycznego, dlaczego ten sport jest widowiskowy i wymaga od zawodników znacznie więcej niż tylko umiejętność szybkiego i celnego strzelania.