Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów JASZCZUR z siedzibą w Gdyni przy ul.Malborska 3, e-mail: jaszczur.gdynia@gmail.com, dalej Klub.

2. Klub może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • promować działalność i osiągnięcia klubu na stronie www oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia;
 • prowadzić ewidencje członków oraz sporządzać stosowne sprawozdania dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością klubu w zakresie strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa (w tym dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Policji) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2019r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych; 
 • organizować zawody i szkolenia sportowe w strzelectwie sportowym;
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  korzystasz z naszej strony www co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

3. W jakim zakresie klub może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres; telefon kontaktowy; adres e-mail; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z naszym pracownikiem; Twój podpis; Twój PESEL jeśli jesteś członkiem klubu, udzielone przez Ciebie zgody.

4. Na jakiej podstawie klub przetwarza Twoje dane?

 • prawnie uzasadniony interes klubu;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie. 

5. Jak długo klub przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Dane osobowe wykorzystywane w celach statutowych przechowywać będziemy przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym opłacona została składka roczna lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

6. Komu JASZCZUR może przekazać Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki.

Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez klub – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. Policja, PZSS, Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. Klub może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. Klub może używać technologii iCloud firmy Apple. Klub może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

7. Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych). W takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.