Regulamin zawodów klubowych

SKÓRA Z JASZCZURA

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów JASZCZUR(KSS Jaszczur)

1. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 • Klub Strzelectwa Sportowego Jaszczur.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • zawody odbywają się na Strzelnicy Sportowej – „Playground” znajdującej się przy ul. Bernadowskiej 24 w Gdyni,
 • zawody odbywają się w dniach wyznaczonych w kalendarzu klubowym KSS Jaszczur dostępnym na stronie klubu: Zawody,
 • rejestracja drogą elektroniczną za pomocą platformy PractisCore,
 • rejestracja w dniu zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc,
 • odbiór metryczek odbywa się w godzinach 10:00-14:00,
 • starty 10:00-14:00.

4. PROGRAM ZAWODÓW:

Zawody rozgrywane są w ośmiu konkurencjach:

 • 4 konkurencje pistoletowe,
 • 2 konkurencje karabinowe,
 • 2 konkurencje strzelbowe.

Opis konkurencji:

– Pistolet CZ – dynamiczny I – Blaszki I (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do gonga/tarczy, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Pistolet CZ – dynamiczny II – Blaszki II (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do gongów/tarczy na przemian, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Pistolet CZ – bojowy dynamiczny I – Tarcze PiRO (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do tarczy papierowej PiRO, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cel musi zostać ostrzelany z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Pistolet CZ – bojowy dynamiczny II – Tarcze PiRO (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do dwóch tarcz papierowych PiRO na przemian, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Karabinek KSP – dynamiczny I – Tarcze Mini PiRO (10 strzałów)

bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, dopuszcza się strzelanie tylko z broni konstrukcyjnie wyposażonej w przyrządy celownicze mechaniczne. Strzelanie do tarczy papierowej mini PiRO, na czas, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cel musi zostać ostrzelany z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Karabin KCZ dynamiczny II – Tarcze Mini PiRO (10 strzałów)

bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, dopuszcza się strzelanie tylko z broni konstrukcyjnie wyposażonej w przyrządy celownicze mechaniczne. Strzelanie do dwóch tarcz papierowych PiRO na przemian, na czas, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Strzelba dyn. I (6 strzałów)

dowolna strzelba w kalibrze 12ga z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora, strzelby półautomatyczne są zabronione. Liczba amunicji – 6 szt, Cele: 1 poper, odległość 15 m. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, strzelbę przeładowujemy i czekamy w pozycji „low ready” na komendę „czy jesteś gotów”, wtedy zgłaszamy gotowość, a po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Strzelba dyn. II (6 strzałów)

dowolna strzelba w kalibrze 12ga z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora, strzelby półautomatyczne są zabronione. Liczba amunicji – 6 szt, Cele: 2 popery, na przemian, odległość 15 m. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, strzelbę przeładowujemy i czekamy w pozycji „low ready” na komendę „czy jesteś gotów”, wtedy zgłaszamy gotowość, a po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś, rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

5. UCZESTNICTWO :

W zawodach strzeleckich – osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

6. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA w konkurencjach:

 • Pistolet CZ – dynamiczny I (10 strzałów),
 • Pistolet CZ – dynamiczny II (10 strzałów),
 • Pistolet CZ – bojowy dynamiczny I (10 strzałów)
 • Pistolet CZ – bojowy dynamiczny II (10 strzałów),
 • Karabinek KSP – dynamiczny I (10 strzałów),
 • Karabin KCZ – dynamiczny II (10 strzałów),
 • Strzelba dyn. I (6 strzałów),
 • Strzelba dyn. II (6 strzałów).

7. NAGRODY :

Dyplomy za miejsce 1 w każdej konkurencji. Zawodnicy startujący poza klasyfikacją (PK) za brak aktualnej licencji, ujęci są w komunikacie PK i nie otrzymują nagród oraz dyplomów, a ich wyniki nie wchodzą do klasyfikacji rocznej wieloboju.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA :

Klubowicze: 35 PLN – komplet 250 PLN

Członkowie innych Klubów: 40 PLN – komplet 300 PLN

Możliwość startu na broni obiektowej za dodatkową opłatą:

– pistolet centralny: 30 PLN / konkurencja

– karabinek centralny: 40 PLN / konkurencja

– karabinek boczny: 15 PLN / konkurencja

– strzelba: 25 PLN / konkurencja

*Zawodników niebędących klubowiczami KSS JASZCZUR obowiązuje dodatkowa opłata za wejście na strzelnicę w wysokości 60 PLN.

9. SPRAWY RÓŻNE :

 • Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 • Wadium za protest na piśmie – 250 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nieujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Rejestrując się na zawody strzeleckie „Skóra z Jaszczura” odbywające się na strzelnicy Playground w Gdyni zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Stowarzyszenie Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur „KSS Jaszczur” (dalej Klub) działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informuję Klubowicza, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur w Gdyni przy ul. Malborskiej 3, KRS: 0000574409, NIP: 5862365050, Regon: 388105570, email: jaszczur.gdynia@gmail.com zwany dalej Klub.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia, oraz w celach zgodnych z art. 6 ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia

3. Dane osobowe zostaną przekazane partnerom biznesowym , którzy świadczą usługi związane z realizacją zadań ciążących na Klubie tj. PZSS, PomZSS.

4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie wcześniej jednak niż będzie to wynikło z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych.

7. Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i działań statutowych Klubu.

9. Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

*** Rejestrując się i startując w zawodach „Skóra z Jaszczura” wyrażasz zgodę na publikację wyników sportowych (miejsce, imię, nazwisko, klub, wynik) w Internecie, czyli m.in.:

1. na stronie klubu KSS Jaszczur: https://kss-jaszczur.pl/

2. na stronie Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego pomzss.org.pl