Regulamin zawodów klubowych

SKÓRA Z JASZCZURA

Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego Klub Strzelców i Kolekcjonerów JASZCZUR(KSS Jaszczur)

1. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

 • Klub Strzelectwa Sportowego Jaszczur.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • zawody odbywają się na Strzelnicy Sportowej – „Playground” znajdującej się przy ul. Bernadowskiej 24 w Gdyni,
 • zawody odbywają się w dniach wyznaczonych w kalendarzu klubowym KSS Jaszczur dostępnym na stronie klubu: Zawody,
 • rejestracja drogą elektroniczną za pomocą platformy PractisCore,
 • rejestracja w dniu zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc,
 • odbiór metryczek odbywa się w godzinach 10:00-14:00,
 • starty 10:00-14:00.

4. PROGRAM ZAWODÓW:

Zawody rozgrywane są w ośmiu konkurencjach:

 • 4 konkurencje pistoletowe,
 • 2 konkurencje karabinowe,
 • 2 konkurencje strzelbowe.

Opis konkurencji:

– Pistolet CZ – dynamiczny I – Blaszki I (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do gonga/tarczy, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Pistolet CZ – dynamiczny II – Blaszki II (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do gongów/tarczy na przemian, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Pistolet CZ – bojowy dynamiczny I – Tarcze PiRO (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do tarczy papierowej PiRO, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cel musi zostać ostrzelany z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Pistolet CZ – bojowy dynamiczny II – Tarcze PiRO (10 strzałów)

dopuszcza się optykę i urządzenia optoelektroniczne, strzelanie do dwóch tarcz papierowych PiRO na przemian, na czas, odległość 15 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Karabinek KSP – dynamiczny I – Tarcze Mini PiRO (10 strzałów)

bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, dopuszcza się strzelanie tylko z broni konstrukcyjnie wyposażonej w przyrządy celownicze mechaniczne. Strzelanie do tarczy papierowej mini PiRO, na czas, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cel musi zostać ostrzelany z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Karabin KCZ dynamiczny II – Tarcze Mini PiRO (10 strzałów)

bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, dopuszcza się strzelanie tylko z broni konstrukcyjnie wyposażonej w przyrządy celownicze mechaniczne. Strzelanie do dwóch tarcz papierowych PiRO na przemian, na czas, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, pistolet przeładowujemy i umieszczamy w kaburze, następnie komenda: „czy jesteś gotów” zgłaszamy gotowość, po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny, kabura”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary, pole „Charlie” 1 sekundę kary, pole „Delta” 3 sekundy kary.

– Strzelba dyn. I (6 strzałów)

dowolna strzelba w kalibrze 12ga z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora, strzelby półautomatyczne są zabronione. Liczba amunicji – 6 szt, Cele: 1 poper, odległość 15 m. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, strzelbę przeładowujemy i czekamy w pozycji „low ready” na komendę „czy jesteś gotów”, wtedy zgłaszamy gotowość, a po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

– Strzelba dyn. II (6 strzałów)

dowolna strzelba w kalibrze 12ga z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora, strzelby półautomatyczne są zabronione. Liczba amunicji – 6 szt, Cele: 2 popery, na przemian, odległość 15 m. Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego, po komendzie: „ładuj, przygotuj”, strzelbę przeładowujemy i czekamy w pozycji „low ready” na komendę „czy jesteś gotów”, wtedy zgłaszamy gotowość, a po komendzie „uwaga” następuje dźwięk timera, który odlicza czas. Cele muszą zostać ostrzelane z wyznaczonego stanowiska. Po zakończeniu strzelania, rozładowanie następuje kolejno na polecenie i komendy Sędziego takie jak: „jeśli skończyłeś, rozładuj, jeśli komora pusta (pokazujemy sędziemu), strzał kontrolny”. Za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sekund kary.

5. UCZESTNICTWO :

W zawodach strzeleckich – osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

6. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA w konkurencjach:

 • Pistolet CZ – dynamiczny I (10 strzałów),
 • Pistolet CZ – dynamiczny II (10 strzałów),
 • Pistolet CZ – bojowy dynamiczny I (10 strzałów)
 • Pistolet CZ – bojowy dynamiczny II (10 strzałów),
 • Karabinek KSP – dynamiczny I (10 strzałów),
 • Karabin KCZ – dynamiczny II (10 strzałów),
 • Strzelba dyn. I (6 strzałów),
 • Strzelba dyn. II (6 strzałów).

7. NAGRODY :

Dyplomy za miejsce 1 w każdej konkurencji. Uwaga zawodnicy startujących poza klasyfikacją (PK) – brak aktualnej licencji i sędziowie ujęci są w komunikacie PK i nie otrzymują nagród oraz dyplomów, a ich wyniki nie wchodzą do klasyfikacji rocznej wieloboju.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA :

Klubowicze: 35 PLN – komplet 250 PLN

Członkowie innych Klubów: 40 PLN – komplet 300 PLN

Możliwość startu na broni obiektowej za dodatkową opłatą:

– pistolet centralny: 30 PLN / konkurencja

– karabinek centralny: 40 PLN / konkurencja

– karabinek boczny: 15 PLN / konkurencja

– strzelba: 25 PLN / konkurencja

*Zawodników niebędących klubowiczami KSS JASZCZUR obowiązuje dodatkowa opłata za wejście na strzelnicę w wysokości 60 PLN.

9. SPRAWY RÓŻNE :

 • Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 • Wadium za protest na piśmie – 250 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nieujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Rejestrując się na zawody strzeleckie „Skóra z Jaszczura” odbywające się na strzelnicy Playground w Gdyni zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Stowarzyszenie Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur „KSS Jaszczur” (dalej Klub) działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informuję Klubowicza, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecko Kolekcjonerski Jaszczur w Gdyni przy ul. Malborskiej 3, KRS: 0000574409, NIP: 5862365050, Regon: 388105570, email: jaszczur.gdynia@gmail.com zwana dalej Klub.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia, oraz w celach zgodnych z art. 6 ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia

3. Dane osobowe zostaną przekazane partnerom biznesowym , którzy świadczą usługi związane z realizacją zadań ciążących na Klubie tj. PZSS, PomZSS, Hormon sp. z o.o.

4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie wcześniej jednak niż będzie to wynikło z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych.

7. Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i działań statutowych Klubu.

9. Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

*** Rejestrując się i startując w zawodach „Skóra z Jaszczura” wyrażasz zgodę na publikację wyników sportowych (miejsce, imię, nazwisko, klub, wynik) w Internecie, czyli m.in.:

1. na stronie klubu KSS Jaszczur: https://kss-jaszczur.pl/

2. na stronie Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego pomzss.org.pl